บริษัท เอ็น แอล ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขายและให้บริการซ่อมจักรเย็บกระสอบนิวลองแบบมือถือและติดแท่นยี่ห้อจักรเย็บกระสอบ NEWLONG NLI ราคาถูก ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและด้ายเย็บกระสอบจากโรงานผลิตโดยตรง พร้อมทั้งยังจำหน่ายเคเบิ้ลไทร์ เครื่องชั่งบรรจุน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอล รับสั่งทำผลิตระบบสายพานลำเลียงกระสอบ สายพานลำเลียงขึ้นรถบรรทุกสำหรับลำเลียงกระสอบหรือเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุแบบ INKJET เครื่องซีลความร้อน เครื่องรีดปากถุงมีทั้งแบบแบบสายพานและเท้าเหยียบ เครื่องป้อนถุง เครื่องพับปากพร้อมครอบปากกระสอบ กระดาษครอบปากถุง กระดาษครอบปากกระสอบแบบพิมพ์โลโก้ สายรัดกระสอบเคเบิ้ลไทร์ CABLE TIE ลวดรัดกระสอบอีกทั้งทางบริษัทฯ มีบริการรับซ่อมเครื่องจักรนอกสถานที่และพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของจักรเย็บกระสอบนิวลอง เครื่องชั่งบรรจุน้ำหนักด้ายเย็บกระสอบ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางลูกค้าจะได้ตรงตามต้องการมากที่สุดส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและกำลังผลิตได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

บริษัท เอ็น แอล ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมยินดีให้บริการลูกค้าทั้งในรูปแบบบริษัท โรงงาน โรงสี ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไป ด้วยบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันใจ ภายใน 24 - 48 ชั่วโมง พร้อมทั้งราคาถูกและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านในเร็ว ๆ นี้

จำหน่ายและรับซ่อมจักรเย็บกระสอบนิวลอง ด้ายเย็บกระสอบ

บทความล่าสุด

มารู้จักส่วนประกอบของดินตามธรรมชาติกันเถอะ

การปลูกข้าวสารตามปกติต้องอาศัยดินที่ดีในการปลูกเพื่อให้ข้าวสารออกมางอกงาม ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของดินตามธรรมชาติกันเสียก่อน ดินเกิดจากการสลายตัวของซากพืชและซากสัตว์ที่ตายโดยถับถมกันมาเป็นระยะเวลาหลายล้านปีผสมกับการสลายตัวของหินและแร่ต่าง ๆ หากเราทำการปลูกพืชติดต่อกันเป็นระยะเวลานานดินก็จะมีการเสื่อมสภาพลง เนื่องจากพืชได้ดูดเอาแร่ธาตุต่างใช้ไป

ดินเปรียบเสมือนเครื่องกรองของเสียเพราะสามารถนำไปใช้กรองหรือกำจัดของเสียต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของเหลวหรือของแข็ง ความพิเศษของดินคือสามารถผลิตจุลินทรีย์ได้หลายชนิดและสามารถเปลี่ยนสารพิษในดินให้กลับมาไม่เป็นพิษได้ ดินทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวรากของต้นพืชไม่ให้ล้มและคอยให้แร่ธาตุต่าง ๆ เพื่อการเจริญเติบโตของพืช

ส่วนประกอบของดินตามธรรมชาติแบ่งได้ 4 ชนิด คือ

อนินทรียวัตถุ คือ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแร่และหินที่เกิดการสลายตัวโดยทางเคมี ทางกายภาพและชีวเคมี ซึ่งทำให้อนินทรียวัตถุเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมลักษณะของดินและเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดในดิน โดยทำหน้าที่เป็นแหล้งอาหารของจุลินทรีย์ในดินและกับพืช

อินทรียวัตถุ คือ ได้แก่ส่วนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวที่ทับถมกันอยู่บนดิน ทำหน้าที่ เป็นแหล่งสำคัญของธาตุอาหารและให้พลังงานจุลินทรีย์ในดิน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญต่อโครงสร้างดิน ความร่วนซุย การระบายน้ำ การถ่ายเทอากาศ ซึ่งมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วยเช่นโครงสร้างดิน ความร่วนซุย การระบายน้ำและการแลกเปลี่ยนอากาศของดิน แต่มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำ

น้ำ หมายถึง น้ำที่อยู่ในดินนั้นคอยทำหน้าที่ให้น้ำแก่พืชแล

ขั้นตอนการออกแบบกระสอบพลาสติก

ในกระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความละเอียดอย่างมากและจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะในขั้นตอนการผลิตต้องให้ได้มาตรฐาน ทั้งวัตดุดิบที่ใช้ต้องได้คุณภาพที่ลูกค้าต้องการและที่สำคัญต้องได้มาตรฐานในวงการอุตสาหกรรมชั้นนำ ต้องผ่านกระบวนตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทำให้การผลิตกระสอบที่ได้คุณภาพและตรงกับความต้องการของโรงงาน 

ขั้นตอนการออกแบบไม่ว่าจะเป็นกระสอบปุ๋ย กระสอบข้าวสาร กระสอบทราย หรือกระสอบสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทมีเจ้าหน้าที่ที่ถนัดทางด้านกราฟฟิคโดยเฉพาะติดต่อประสาทงานกับทางลูกค้าเพื่อถึงถึงความต้องการแบบ กระสอบที่ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันมักที่จะมีลวดลายหรือการออกแบบต่างกันอีกด้วย โดยปกติในส่วนมากนั้นกระสอบที่มีความจุประมาณ 50 กิโลกรัมจะมีขนาดเท่ากับ 23นิ้ว x 37 นิ้ว หรือกระสอบใส่เม็ดพลาสติกส่วนมากอยู่ที่ 25กิโลกรัมจะมีขนาดเท่ากับ 19นิ้ว x 23นิ้ว ในส่วนของการออกแบบกระสอบ ทางลูกค้าสามารถกำหนดการออกแบบโล้ ตัวหนังสือข้อความพร้อมคำอธิบายถึงผลิตภัณฑ์และที่อยู่พร้อมช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์รวมถึงเว็บไซท์ เป็นต้น

บริษัทผู้ผลิตทำการออกแบบเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะต้องให้ทางลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องและมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทางกราฟฟิคก็จะเริ่มการทำแบบพิมพ์หรือบล็อคสำหรับพิมพ์ตัวหนังสือลงบนกระสอบและพิมพ์ตัวอย่างเพื่อดูสีแต่ละสีตรงตามต้องการหรือไม่ หลังผ่านตรวจสอบของทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทก็จะทำการพิมพ์กระสอบในขั้นตอนต่อไป หลังผู้ผลิตทำการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการส่งมอบกระสอบให้ลูกค้าซึ่งบริษัทผลิตส่วนมากจะมีการจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ

ทำไมจึงคิดราคาด้ายเย็บกระสอบเป็นกิโลกรัม ?

สำหรับลูกค้าบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมทางบริษัท เอ็น แอล ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงขายด้ายเย็บกระสอบเป็น “กิโลกรัม” แต่มีผู้บางรายได้ขายด้ายเย็บกระสอบเป็นหลอดบางก็ดีหรือเป็นกล่องบางก็ดี วันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้กับทางลูกค้าได้หายสงสัยกันครับ ซึ่งทางเรานั้นได้เป็นผู้ผลิตด้ายเย็บกระสอบ ตราเอ็นแอลไอ (NLI) ใช้ด้ายสปั่นโพลีเยสเตอร์ (SPUN POLYESTER) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตทำให้สามารถทนแรงดึกได้สูง เหนียวไม่ขาดง่ายแม้จะเก็บไว้เป็นเวลานานก็ตาม

Q : ทำไมจึงคิดราคาด้ายเย็บกระสอบเป็นกิโลกรัม ?

A : เพราะถ้าคิดเป็นราคาต่อกิโลกรัมแล้วนั้นราคาที่ทางเราจำหน่ายจะมีราคาถูกกว่ากับทางผู้ผลิตรายอื่น

Q : ในเมื่อหากคิดราคาต่อหลอดแล้วทำไมผู้ผลิตจึงขายถูกกว่าทางบริษัทฯ ?

A : เนื่องจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ นั้นเขาผลิตจำนวนต่อกิโลกรัมไม่เท่ากัน เช่น ผู้ผลิตด้ายเย็บกระสอบรายที่หนึ่งผลิตด้ายเย็บกระสอบ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 6 หลอด สมมติผู้ผลิตบางรายเสนอขายด้ายเย็บกระสอบหลอดละ 30 บาทหากคิดเป็นกิโลกรัมแล้วก็เท่ากับ 6 x 30 = 180 บาท ซึ่งทางเอ็นแอลไอขายอยู่เพียงกิโลกรัมละ 160 บาทเท่านั้น

Q : อ้าวแล้วทำไมหากซื้อราคาต่อกล่องผู้ผลิตรายอื่นขายถูกกว่าทางบริษัท ?

A : เนื่องจากแต่ละผู้ผลิตนั้นมีขนาดบรรจุต่อกล่องไม่เท่ากันจึงทำให้หากคิดราคาต่อกล่องแล้วนั้นทางบริษัทอาจจะขายในราคาที่แพงกว่า ตัวอย่าง ผู้ผลิตบางรายเสนอขายด้ายเย็บกระสอบกล่องละ 720 บาท ซึ่งในจำนวนดังกล่างจะมีด้ายเย็บกระสอบเพียง 4 กิโลกรัมเท่านั้น แต่ทาง

สงครามราคา สรุปแล้วใครกันได้ประโยชน์ ตอนที่ 1

ในยุคเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจะนับได้ว่าเป็นช่วงขาลงอย่างมาก จึงทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะผู้ขายหรือผู้ผลิตนั้นมีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ก็ต้องจำเป็นพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะคุณภาพของสินค้า หรืออาจจะมีนโยบายการตลาดมากมายเพิ่มขึ้นรวมถึงนโยบายทางด้านราคาเพื่อกำหนดราคาสินค้าให้ผู้บริโภคมีกำลังในการซื้อสินค้าและยังต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและกำไรต่อผู้ผลิตเองด้วยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ฉะนั้นหลักการตลาดคงหนีไม่พ้นการลดราคาสินค้าเพื่อให้ขายสินค้าได้ในจำนวนมากแต่ได้กำไรน้อยลง หรือเรียกตามภาษาที่คุ้นหูทั่วไปคือ "ขายน้อยๆแต่นานๆ" เพราะหากตั้งราคาสินค้าไว้สูงมากจะทำให้การตัดสินใจของผู้ซื้อนั้นเป็นการยากที่จะซื้อสินค้า จึงทำให้ทางผู้ผลิตจำเป็นต้องเลือกว่าขายได้จำนวนที่มากขึ้นแต่ได้กำไรน้อยลงแต่โดยรวมแล้วอาจจะได้กำไรลดลงไม่มากก็ตามหรือกับการสินค้าแทบจะไม่ได้เลย

 

ปัญหาในส่วนนี้ผู้ที่จะได้รับผลมากที่สุดคงไม่พ้นผู้ผลิตสินค้ารายย่อย ประเภอห้างร้านต่าง ๆ ที่คอยรับสินค้ามาจำหน่าย (ตัวแทนจำหน่าย) ประเภทสินค้าที่มีการแข่งขันกันมากในปัจจุบันคงนี้ไม่พ้นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคทั้งหลายที่มีผู้ผลิตเป็นจำนวนมากมักทางผู้ผลิตสินค้าจะนิยมใช้วิธีการปรับลดราคาหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ แต่ผู้ผลิตบางรายอาจจะทำเป็นการลดราคาในช่วงเทศกาลก็จะทำให้การแข่งขันการตลาดยังไม่เสียหายมากนัก แต่ถ้าผู้ผลิตสินค้าลดราคาสินค้าเป็นการถาวรก็จะเป็นจุดกำเนิดของ "สงครามราคา" ในที่สุด

ระบบโดย OpenCart
Copyright © 2010 www.nli-engineering.com All rights reserved. Design by Teawpai | ภาษาไทยโดย Opencart2004